KAYNAKLAR

not: Başta Diyanet'in tavsiye etmiş olduğu kaynaklar esas alınarak toplam tam 100 kaynaktan istifade edilmiştir! Bir bakıma Kitabımız 100 farklı kaynağın özeti mesabesindedir!

KİTABIN HAZIRLANMASINDA

BAŞVURULAN  KAYNAK  ESERLER


Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM- D.İ.B.Yayınları- Ankara 2007

Peygamberimizin Hayatı, İrfan YÜCEL- D.İ.B.Yayınları-Ankara 2010

Hz.Peygamberin Hayatı Siyer-i Nebi- Osman KESKİOĞLU, D.İ.B. Yayınları-Ankara 2010

Diyanet İlmihali 1. Cilt (İman ve İbadetler) D.İ.B.Yayınları-Ankara 2006

Diyanet İlmihali 2. Cilt (İslam ve Toplum) D.İ.B.Yayınları-Ankara 2006

Büyük İslam İlmihali-Ömer Nasuhi Bilmen, Timaş Yayınları İstanbul-1992 

Yaşayan Dünya Dinleri- Gn.Koordinatör Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Editör: Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ- D.İ.B.Yayınları -İstanbul-2007

Hac İlmihali, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, Mehmet KESKİN, Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ- D.İ.B.Yayınları-Ankara 2007

Hac Rehberi -İrfan YÜCEL, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları- Ankara-2007

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri- I. Cilt: Hayrettin Karaman, İbrahim Kafi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş-D.İ.B.Yayınları-Ankara 2007

Dini Kavramlar Sözlüğü- D.İ.B.yayınları, Doç. Dr. Fikret KARAMAN, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, Dr. İbrahim PAÇACI, Dr. Mehmet CANBULAT, Dr. Ahmet GELİŞGEN, İbrahim URAL- Ankara 2006

Tefsir Tarihi, Prof.Dr.Muhsin DEMİRCİ-M.Ü.İlah.Fak.Vakfı Yayınları-İstanbul-2010

Yaz Kur’an Kursları Öğretici Klavuzu- Alpaslan DURMUŞ, Hatice IŞILAK, Neriman Gökçegöz KARATEKİN,  D.İ.B.Yayınları-Ankara 2006

Mahmudu’s-Siyer Peygamber Efendimizin Hayatı- Eyüp Sabri Paşa, Semerkand Yayınları-2010

İslam’da İki Ana Kaynak Kitap ve Sünnet-M.Asım KÖKSAL/Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-1994

Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı (1 ve 2. Ciltler)- Salih Suruç- Feza gazetecilik, İstanbul-1998

İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad- Doç. Dr. İhsan Süreyya SIRMA- Beyan Yayınları

Günümüz Dünya Dinleri - Doç. Dr. Osman CİLACI;  Diyanet Halk Kitapları, Ankara 1998

İlk Dönem İslam Tarihi - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM- T.C.Anadolu Ünv.Yayınları Eskişehir-2002

Din görevlisi El Kitabı, Komisyon- D.İ.B.Yayınları- Ankara-2001

Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursu, Prof. Dr. M. Şevki AYDIN- D.İ.B.Yayınları , Ankara-2008

Temel İnanç Esasları- Dr. Dilaver SELVİ- Semerkand Yayınları, İstanbul -2008

Temel İlmihal Bilgileri – 1- Şemseddin BEKTAŞOĞLU, Semerkand Yayınları,İstanbul-2010 

Temel İlmihal Bilgileri – 2- Şemseddin BEKTAŞOĞLU, Semerkand Yayınları,İstanbul-2010 

Temel Şâfiî İlmihali- Siraceddin ÖNLÜER, Semerkand Yayınları, İstanbul-2007

Ehl-i Sünnet İnancı, Dr. Dilaver SELVİ- Semerkand Yayınları,2002

Namaz İlmihali- Doç.Dr. İsmail KARAGÖZ- Doç.Dr. Halil ALTUNTAŞ, D.İ.B. Yayınları, Ankara-2010

Oruç İlmihali- Doç.Dr. Halil ALTUNTAŞ- Doç.Dr. İsmail KARAGÖZ, D.İ.B. Yayınları, Ankara-2010

İslam’a Giriş-Ana konulara Yeni Yaklaşımlar- D.İ.B. Yayınları, Ankara-2007, Genel Koordinatör: Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ

Cenaze Hizmetleri Rehberi- Proje: Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, D.İ.B. Yayınları-2008

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi (Elif-Bâ)- Davut KAYA- D.İ.B.Yayınları-Ankara 2010

Kur’an Okuma Esasları- Prof.Dr. Abdurrahman ÇETİN- Emin Yayınları-2011

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi- (Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri)

Fıkhın Sultanı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe-İbn Hacer El-Heytemî, Semerkand Yayınları-2010

Akaid Risalesi- Hasip Asutay- Semerkand Yayınları-İstanbul-2003

Öşür Risalesi- Hasip Asutay - Semerkand Yayınları-İstanbul-2002

Alım Satım ve Faiz- Hasip Asutay - Semerkand Yayınları-İstanbul-2003

Helâl ve Haramlar- Hasip Asutay - HÂCEGÂN- Semerkand Yayınları-İstanbul-2008

Zekât Risalesi- Hasip Asutay - Semerkand Yayınları-İstanbul-2002

Kadınlara Özel Haller, Hasip Asutay - Semerkand Yayınları-İstanbul-2002

Akaid Risalesi, Hasip ASUTAY, Hâcegân Yayınları, İstanbul, 2003

Hac ve Umre- Hasip Asutay, Semerkand Yayınları-İstanbul-2002

İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi- Prof. Dr.Hamdi DÖNDÜREN, Erkam Yayınları-İstanbul/2002

İslam’a Giriş/Evrensel Mesajlar- Gn. Koordinatör Prof. Dr.Mehmet GÖRMEZ, D.İ.B.Yayınları -2008 Ankara

Hadis Ders Kitabı, İmam-Hatip Liseleri: YAZARLAR: Dr. Ramazan YILDIRIM,Dr. Eşref ALTAŞ,Musa ŞİMŞEKÇAKAN, Dr. Mehmet AKGÜL, Mehmet Akif ÖZKİRAZ-MEB ders kitapları-2010

Ayetler ve Sûreler arasındaki münâsebet, Doç. Dr. Mehmet Faik YILMAZ, DİB Yayınları, 2009 Ankara

İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler - Prof. Dr. Servet  ARMAĞAN, D.İ.B:Yayınları, Ankara-2004

İslam’da Din Hürriyetinin Temelleri-Dr. Halil ALTUNTAŞ

Hadis Usûlü- Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN, İFAV Yayınları, İstanbul- 2010

Hadis Edebiyatı, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan,  İfav Yayınları-2009

İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi- 1.2.3.4. Ciltler- Prof.Dr.İbrahim Kâfi DÖNMEZ- Marmara Ün. İlahiyat Fak.Vakfı Yayınları

Bilime Yön Veren İslam Alimleri, Cilt I ve Cilt II- Dergah Ofset-İstanbul-1996

 

D E  R G İ L E R

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2010-sayı: 232

Diyanet Aylık Dergi, Ocak 2011-sayı: 241

Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2011-sayı: 242

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2008-sayı: 208

Diyanet Aylık Dergi, Mart 2008-sayı: 207

Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2008-sayı: 209

Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2008-sayı: 210

Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2008-sayı: 211

Diyanet Aylık Dergi, Eylül 2008-sayı: 213

Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2008-sayı: 214

Diyanet Aylık Dergi, Mart 2007-sayı:195

Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2007-sayı:199

Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2007-sayı:202

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2006-sayı:184

Diyanet Aylık Dergi, Ocak 2004-sayı:157

Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2004-sayı:158

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2004-sayı:160

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2003-sayı:148

Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2000

Diyanet Aylık Dergi, Mart 2011- sayı:243

Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2011- sayı:244

Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2011- sayı:246

Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2011 – sayı:245

Diyanet Aylık Dergi, Ağustos 2011- sayı:248

Fidan Dergisi, sayı 66,yıl:2010, Makale-Yrd. Doç. Dr. Rahim Tuğral

 

ELEKTRONİK WEB SİTESİ KAYNAKLAR

www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110415-17.htm

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/687.html

www.turkiye.gov.tr

www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanlarimiz/

www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/

www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pOrganizationRoot.aspx

www.kulturvarliklari.gov.tr/belge/1-86043/Dunya-Miras-Listesi.html

www.wikipedia.org

www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitim/teskilat_semasi.pdf

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8221.aspx

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8861.aspx

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8862.aspx

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8881.aspx

www.diyanet.gov.tr/dinsurasi/sura/default.asp

www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/Default.aspx

www.diyanet.gov.tr/yayin/default.asp

www.personelweb.diyanet.gov.tr/personel/duyurular/kadrobulteni.pdf

www.personelweb.diyanet.gov.tr/personel/duyurular/kadrobulteni.pdf

www.diyanet.gov.tr/turkish/dspor/

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Kurulkararlari.aspx?KonuId=1

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-AnaMenu-baskanlik-mevzuati-123.aspx

www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/dinibilgiler.aspx?KID=1

 

WWW.YETERLİK.COM

KARGO HAKKINDA
Tanıtım Videosu

 Diyanet Seviye Tespit ve Yeterlilik

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam89
Toplam Ziyaret617429
facebook